Головна  →  Новини  →  19 травня 2015

19-20 травня 2015 року Національна академія державного управління при Президентові України проводить щорічну науково-практичну конференцію за міжнародною участю «ДНІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА-2015»

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Кафедра інформаційної політики та електронного урядування

 

За підтримки:

˗                      Проекту Ради Європи і Європейського Союзу «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» (Офіс Ради Європи в Україні)

˗                      Агенства США з міжнародного розвитку

˗                      Google Україна

˗                      Українсько-турецького культурного центру «Сяйво»

 

19-20 травня 2015 року проводить Щорічну науково-практичну конференцію за міжнародною участю «ДНІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА-2015»

 

Місце проведення заходу: НАДУ, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2

 

Мета заходу: на політичному, експертному та науковому рівні обговорити стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційного суспільства та виробити рекомендації щодо його прискореного розвитку в Україні

Під час конференції проводяться дискусії у форматі круглих столів за наступними тематичними напрямками:

 

1. Державна політика в умовах інформаційної війни

- тенденції розвитку інформаційного суспільства та інформатизації в Україні;

- законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні;

- інформаційна безпека в сучасних умовах розвитку України;

- інформаційна війна/пропаганда/контрпропаганда/інше: проблеми понятійно-категоріального апарату;

- інформаційний простір України: проблеми державного регулювання;

- кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва;

- стратегія приведення медіа законодавства України до європейських стандартів як напрям імплементації Угоди про Асоціацію України з ЄС;

- проблеми функціонування медіа та захист журналістів;

- нові (конвергентні) меді як актори інформаційного простору;

- міжнародний імідж України як пріоритет державної політики.

- гендерні особливості інформаційного простору України.

 

2. Сервісна держава: можливості та перспективи для України

- права людини та Інтернет;

- доступ до публічної інформації та захист персональних даних;

- національні стандарти е-урядування;

- доступність та якість е-послуг для громадян;

- кращі практики е-урядування на центральному, регіональному та місцевому рівнях;

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації публічних службовців е-урядування;

- електронні адміністративні послуги в Україні: проблеми та перспективи розвитку;

- державно-приватне партнерство в електронному урядуванні;

- державно-громадське партнерство в електронному урядуванні;

- електронна взаємодія органів влади як пріоритет Зеленої та Білої книг з е-урядування;

- відкриті дані та е-участь.

 

Робочі мови конференції: українська та англійська

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

ffff