Головна  →  Новини  →  4 лютого 2015

Розпочинається набір слухачів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня МАГІСТРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ зі спеціальності “ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ”

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

розпочинає набір слухачів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
МАГІСТРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
зі спеціальності
“ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ”

Тривалість навчання:
денна форми підготовки – 1,5 роки; заочна – 2,5 роки.
Спеціальність “Електронне урядування” – одна із найсучасніших магістерських програм Академії.

Програма спрямованана підготовку фахівців для роботи на посадах І-ІV та інших категорій державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, а також інших державних установах і організаціях, на які поширюється дія Закону України “Про державну службу” (категорії посад вищої та середньої керівних ланок у державному управлінні) спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві, а також керівників підприємств та бізнес-структур, політичних партій та громадських організацій.

Програма передбачає поєднання глибокої теоретичної підготовки з набуттям практичних навичок та вмінь у сфері державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства.
У професійному навчанні слухачів особлива увага приділяється таким питанням, як державна інформаційна політика, комунікації в публічному управлінні, електронне урядування як інструмент демократизації, якості та ефективності системи державного управління, зв’язки з громадськістю тощо.

Навчання за спеціальністю “Електронне урядування” здійснюється за денною та заочною формами за державним замовленням та за контрактом.

На навчання за державним замовленням за денною формою приймаються:
працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, мають стаж державної служби не менш як 1 рік або страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як 3 роки та не досягли 45 років на момент подання документів.

На навчання за державним замовленням за заочною формою приймаються за рекомендацією органів, установ, організацій особи, що не досягли 50 років, перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як три роки на момент подання документів до приймальної комісії та зараховані до кадрового резерву для роботи на посадах першої - четвертої категорії.

На контрактній основі на денну та заочну форми навчання приймаються особи з повною вищою освітою, які не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.

Прийом документів з 1 квітня по 31 травня 2015 р.

Для довідок:
Національна академія державного управління при Президентові України:
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, кім. 215,
кафедра інформаційної політики та електронного урядування
тел.: (044) 455-69-66, 050-945-64-43
E-mail: infpol@ukr.net

Інформація про умови прийому та необхідні документи:
http://www.academy.gov.ua/annahme.html

Перейти до спискуВерсiя для друку

ffff