КМДА Київська міська державна адміністрація


ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

11.08.2011   №   1437

Про затвердження положення про
управління електронного урядування та
 захисту інформації апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(зі змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29.10.2014 № 1227)

 Відповідно до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.01.2011 № 47 «Про затвердження структури апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (в редакції розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 №115):

 

Затвердити Положення про Управління електронного урядування та захисту інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

 

Голова                                                                                                                                                                         О. Попов

 

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 11.08.2011 № 1437

 

Положення

про Управління електронного урядування та захисту інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

1. Управління електронного урядування та захисту інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі за текстом – Управління) є структурним підрозділом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Регламентом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

3. Положення про Управління, його структура та внесення змін до них затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Діяльність Управління спрямовується, координується та контролюється керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Основними завданнями Управління є:

5.1.   Участь у формуванні та реалізації державної політики на регіональному рівні щодо створення, впровадження, функціонування та модернізації інформаційної інфраструктури системи управління та прийняття рішень шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створення умов для надання в дистанційному режимі комплексу адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (далі - розвиток електронного урядування).

5.2. Забезпечення реалізації на регіональному рівні Концепції електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р.

5.3.   Сприяння розвитку електронного урядування та захисту інформації, надання пропозицій, розроблення заходів та забезпечення в межах наданих повноважень їх впровадження щодо покращення інвестиційного клімату для залучення коштів у розвиток електронного урядування та захисту інформації.

5.4.   Здійснення методичного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, щодо застосування інструментарію електронного урядування та захисту інформації.

5.5.   Формування міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві, подання її на затвердження у встановленому порядку, та розроблення комплексу організаційно-правових заходів щодо виконання цієї програми на відповідний бюджетний рік.

5.6.   Виконання заходів (завдань) щодо розвитку електронного урядування у складі державних, галузевих, регіональних та міських цільових програм, зокрема у складі Програми соціально-економічного розвитку міста Києва та Програми інформатизації міста Києва.

5.7.   Забезпечення формування та реалізації міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві та Переліку заходів (завдань) з технічного захисту інформації у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, а також підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності  територіальної громади міста Києва.

5.8.   Контроль та керівництво процесами розвитку електронного урядування на регіональному рівні.

5.9.   Надання адміністративних послуг населенню міста в межах компетенції.

5.10.  Провадження в установленому порядку діяльності із відомостями, що становлять державну таємницю.

6. Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

6.1.   За дорученням керівництва представляє інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в межах наданих повноважень, у відносинах з міжнародними (міжурядовими) організаціями, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами з питань співробітництва щодо розвитку електронного урядування та захисту інформації.

6.2.   Координує в установленому порядку діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій у сфері електронного урядування та захисту інформації, суб'єктів господарювання, незалежно від форм власності, щодо впровадження елементів електронного урядування.

6.3.   Забезпечує розроблення та реалізацію окремих розділів Програми соціально-економічного розвитку міста Києва, відповідних загальнодержавних та галузевих програм, бере участь у розробці окремих розділів інших регіональних програм щодо перспектив розвитку інфраструктури та інструментарію електронного урядування та захисту інформації.

6.4.   Здійснює функції організатора робіт із розвитку інфраструктури електронного урядування та захисту інформації, зокрема впровадження електронного документообігу та електронного архіву.

6.5.   Бере в установленому порядку участь у створенні центру оброблення даних інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронна столиця» та створенні єдиної розподіленої інформаційної системи «Електронний уряд» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

6.6.   Бере участь в установленому порядку у залученні інвестицій для фінансування завдань Програми соціально-економічного розвитку міста Києва, що належать до сфери його компетенції.

6.7.   У межах своїх повноважень в установленому порядку бере участь у проведенні процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти щодо розвитку електронного урядування та захисту інформації.

6.8.   Узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції Управління, розробляє і подає на розгляд Київського міського голови відповідні пропозиції.

6.9.   Готує та погоджує в установленому порядку проекти нормативно-правових актів з питань розвитку електронного урядування та захисту інформації, що належать до компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.10.   Бере участь у формуванні, реалізації та контролі за виконанням заходів (завдань) щодо розвитку інфраструктури та інструментарію електронного урядування у складі Програми інформатизації міста Києва.

6.11.  Готує пропозиції і обґрунтування по структурі і обсягах робіт з питань розгортання інформаційної інфраструктури електронного урядування, зокрема, щодо єдиної міської політики для розвитку електронного урядування і використання інформаційних ресурсів системи «Електронний уряд».

6.12.  Формує і надає Київському міському голові звіти про виконання програм і планів робіт з розвитку електронного урядування.

6.13. Координує діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, щодо забезпечення сумісності інформаційних систем електронного урядування між собою шляхом розроблення та затвердження в установленому порядку вимог до апаратних і програмних засобів, організаційних процедур, форм документообігу і інформаційного обміну, правил надання і захисту інформації.

6.14.  Забезпечує формування і ведення Реєстру інформаційних ресурсів інформаційної системи «Електронний уряд» структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

6.15.  Здійснює функції підрозділу, що забезпечує застосування електронного цифрового підпису в інформаційних системах виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.16.  Контролює в установленому порядку дотримання стандартів і нормативних документів по створенню інформаційних систем електронного урядування, формування інформаційних ресурсів, доступу до них і надання адміністративних послуг виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

6.17.  Організовує проведення заходів технічного захисту інформації з обмеженим доступом у взаємодії з іншими органами (організаціями), які забезпечують безпеку інформації.

6.18.  Організовує контроль за виконанням структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами й організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, вимог актів законодавства, інших організаційних, нормативно-правових документів з питань технічного захисту інформації.

6.19.  Організовує надання методичної допомоги підрозділам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, на які покладено забезпечення технічного захисту інформації  та контроль за його станом.

6.20.  Організовує виконання щорічних заходів з технічного захисту інформації, спрямованих на виконання Плану технічного захисту інформації у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого в установленому порядку.

6.21.  Координує роботу підрозділів департаментів, управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, на які покладено забезпечення технічного захисту інформації та контроль за його станом, щодо аналізу достатності й ефективності вжитих заходів та технічної оснащеності структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних у місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

6.22.  Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з технічного захисту інформації спеціалістів Управління.

6.23.  Розглядає в установленому порядку звернення громадян та їх об'єднань з питань, що належать до компетенції Управління.

6.24.   Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7.   Управління в межах своєї компетенції має право:

7.1.  Перевіряти і контролювати дотримання в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, вимог законодавства у сферах електронного урядування та захисту інформації, включаючи й інформацію з обмеженим доступом.

7.2.  Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його апарату, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, документи, необхідні для виконання покладених на Управління функцій.

7.3.   Брати участь у нарадах та інших заходах з питань розвитку електронного урядування та захисту інформації, що проводяться в апараті та структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, скликати наради з питань, що належать до компетенції Управління.

7.4.   Вносити Київському міському голові пропозиції з питань удосконалення роботи, підвищення ефективності розвитку електронного урядування та стану захищеності інформації на регіональному рівні.

7.5.   За дорученням Київського міського голови та керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводити перевірки стану розвитку електронного урядування та захищеності інформації, виконання вимог актів законодавства, інших організаційних, розпорядчих і нормативних документів з питань технічного захисту інформації, а також ефективності впроваджених заходів захисту інформації в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, а також підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери їх управління.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

              На посаду начальника Управління призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та яка має стаж роботи за фахом на керівних посадах державної служби не менш як три роки або має практичний досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.

9. Начальник Управління:

9.1.  Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає функції та ступінь відповідальності свого заступника, керівників відділів. Контролює роботу відділів Управління та забезпечує підвищення ділової кваліфікації їх працівників.

9.2.  Вносить на розгляд Київського міського голови та керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проекти розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції Управління.

9.3.  Забезпечує виконання доручень Київського міського голови та керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перспективних і поточних планів діяльності Управління.

9.4.   Готує і подає на затвердження в установленому порядку Положення про Управління, його структуру і внесення змін до них, затверджує положення про відділи Управління та посадові інструкції працівників.

9.5.  Подає в установленому порядку пропозиції керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо призначення, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень.

Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками управління.

Контролює стан виконавської дисципліни.

9.6.  Працює та організовує роботу працівників управління із документами обмеженого доступу, включаючи і відомості, що становлять державну таємницю. Вживає необхідних заходів щодо збереження державної таємниці, згідно із Законом України «Про державну таємницю».

9.7. Визначає гриф обмеження доступу інформації, яка циркулює на об’єктах інформаційної діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та надає гриф секретності документам.

10. Начальник Управління має заступника, який за його поданням, погодженим із керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою в установленому порядку.
11. Працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посади за поданням начальника Управління та за погодженням із керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.
12. Для здійснення функцій, покладених на Управління, начальник та працівники Управління наділяються правами, виконують обов’язки і несуть відповідальність відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють порядок і умови проходження державної служби, а також Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і цього Положення.
13. Покладання на Управління обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань електронного урядування та захисту інформації, не допускається.
14. Витрати на утримання Управління проводяться за рахунок видатків, що виділяються на утримання апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

 

Заступник голови -

керівник апаратуПри використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.